Onderzoek

Opbrengstgericht werken is nog in ontwikkeling

Tekst Barneveld
Gepubliceerd op 23-05-2014 Gewijzigd op 24-10-2016
In het voortgezet onderwijs heeft de ontwikkeling van opbrengstgericht werken (OGW) nog een lange weg te gaan. De introductie van OGW heeft al veel positiefs gebracht, maar het kan beter. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Hoe denken vo-scholen over OGW en hoe geven ze er vorm aan? Op verzoek van het Ministerie van OCW zochten het Kohnstamm Instituut en Oberon dat uit. Met een literatuurstudie, een expertmeeting en data uit het onderwijsveld maakten ze de balans op: hoe staat het met opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs?

Op een aantal punten heeft de introductie van OGW geleid tot positieve ontwikkelingen, schrijven de onderzoekers. Zo is er op veel scholen nu meer aandacht voor het leer- en ontwikkelpotentieel van leerlingen. Ook worden docenten vaker aangesproken op de resultaten die ze behaald hebben.

Maar er zijn ook verbeterpunten. Er is bijvoorbeeld niet genoeg aandacht voor het gebruik van data als feedback voor de lespraktijk van leraren. Veel scholen maken nog te weinig gebruik van de mogelijkheden die de data biedt, aldus het rapport. De onderzoekers wijzen erop dat scholen die extern begeleid worden in dit opzicht verder ontwikkeld zijn dan scholen die geen begeleiding hebben.

Vergeleken met het primair onderwijs blijft de ontwikkeling van OGW in het vo achter, schrijven de onderzoekers. Er is wel aandacht voor de nieuwe werkwijze, maar OGW is nog te weinig structureel onderdeel van de lespraktijk en leeft nog niet zo bij docenten. Er is, kortom, nog niet echt een cultuur van opbrengstgericht werken ontstaan.

Wat is er nodig voor een verdere inburgering van opbrengstgericht werken in het vo? Meer sturing en ondersteuning, betere informatiesystemen en verdere ontwikkeling van kennis op dit gebied, schrijven de onderzoekers. Verder is het belangrijk dat schoolleiders een context creëren waarin OGW goed kan gedijen: een open cultuur waarin de nadruk ligt op het versterken van vakmanschap.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Tekst Jessie van den Broek

23 mei 2014

Click here to revoke the Cookie consent