Nieuws

Wat maakt uw school excellent?

Tekst Gert Gelderblom
Gepubliceerd op 30-05-2012 Gewijzigd op 20-01-2017
Kinderen verdienen het best denkbare onderwijs: een excellente school. Maar is uw school eigenlijk al zover?

1. Zet uw leerlingen op voorsprong

Goede resultaten op taal en rekenen (primair onderwijs) en bij de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde (voortgezet onderwijs) zijn van groot belang voor kinderen, vanwege hun schoolloopbaan en hun toekomstig maatschappelijk functioneren. Als excellente school besteedt u natuurlijk speciale aandacht aan deze onderdelen van het curriculum. En de resultaten zijn ernaar, elk jaar weer. Maar - en dat is nou juist zo leuk aan excellente scholen - u wilt ook in andere aspecten van het onderwijs uitblinken. En scholen bij u in de buurt zijn jaloers: veel van uw leerlingen hebben een fikse voorsprong.

2. Leer van data

De omgekeerde wereld? Het lijkt er wel op. U draait als excellente school de rollen regelmatig om. Dan leren leerlingen even niet van hun leraren, maar leren leraren van hun leerlingen. Opbrengstgericht werken heet dat. U volgt met uw team de ontwikkelingen in de leerresultaten van uw leerlingen nauwgezet, analyseert deze resultaten, en trekt conclusies over de wijze waarop het onderwijs is gegeven. Waar nodig stelt u samen het onderwijs bij. Uw school kenmerkt zich verder door effectieve leerlingbesprekingen. Uw leraren werken samen, pakken verbeteringen op en dragen zorg voor de borging van afspraken. U leidt met uw collega-schoolleiders dit hele proces in goede banen: u toont, kortom, onderwijskundig leiderschap.

3. Positieve schoolcultuur

Uw school is er sterk op gericht om goede resultaten te halen met alle leerlingen. Maar dit leidt er niet toe dat u risicoleerlingen uitsluit. U bent ambitieus, maar dat betekent vooral: u gelooft in de mogelijkheden van uw leerlingen, weet wat excellent onderwijs te weeg kan brengen en handelt daarnaar. Daarom zijn bij u zorg en begeleiding prima op orde. Smoesjes tolereert u niet. Tegenvallende resultaten schrijven u noch uw collega’s toe aan leerlingkenmerken, vermeende stoornissen of het opleidingsniveau van ouders. Kwaliteitsproblemen in het onderwijs pakt u aan. Uw school kenmerkt zich door een taakgerichte werksfeer, een sfeer die leerlingen aanmoedigt en uitdaagt tot leren.

4. Topteam

U weet dat een excellente school excellente leraren en sterke schoolleiders vergt. De invloed van leraren op de leerresultaten van leerlingen is moeilijk te overschatten. Bij excellente leraren denkt u aan mensen die hun leerlingen kennen en de leerlijnen in hun broekzak hebben zitten. Ze staan boven hun methode, maar vooral ook: ze zijn bereid en in staat om te reflecteren op het eigen onderwijs, hebben een onderzoekende houding en zijn voortdurend bezig met de vraag hoe het beter kan.

Maar u weet ook dat een excellente school staat of valt met de wijze waarop leraren samenwerken en met de wijze waarop u investeert in hun professionele ontwikkeling op het terrein van opbrengstgericht werken, onderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen en de kernvakken.

5. Betrokken ouders

Of het nu gaat om de taalontwikkeling van kinderen, het voorkomen van schoolverzuim, oriëntatie op vervolgonderwijs of om dagelijkse aandacht en belangstelling voor het leren van kinderen, ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het leren van hun kinderen. U bent zich daarvan bewust en werkt met ouders samen aan deze gezamenlijke opdracht.

Gunt u uw leerlingen ook zo graag een excellente school?

 

Gert Gelderblom werkt als onderwijsadviseur bij TSE/Expertis

Dit artikel is onderdeel van de special 'Excellent' (mei 2012), medegefinancierd door Expertis.

Verder lezen

1 Excellent

Click here to revoke the Cookie consent