Behoud verbinding met het verleden

Tekst Hilde Reiding
Gepubliceerd op 07-06-2013
Hilde Reiding - 'Onderwijs leidt niet alleen op voor winst, maar ook voor burgerschap. Waar leven we voor, waar komen we vandaan?'

Daarin spelen symbolen, geschiedenis en geloof een belangrijke rol.' Deze woorden werden uitgesproken door onze minister van Onderwijs toen zij op 25 mei 2013 sprak voor een gezelschap van christelijk geïnspireerde partijgenoten. Het zijn wijze woorden waarmee eenieder die hart heeft voor een goed functionerende maatschappij en democratie slechts van harte zal kunnen instemmen. In het bijzonder is aandacht nodig voor de werking van onze democratie. Wanneer we niet willen dat de burgers in ons land een grote afstand ervaren tot de politiek en ons een land wensen waarin iedereen kan deelnemen aan het politiek-maatschappelijke debat, is het van essentieel belang leerlingen en studenten hierin te scholen en op te leiden tot goed burgerschap.

Om de kennis te kunnen doorgeven is echter wel van essentieel belang dat deze ontwikkeld wordt en behouden blijft. Het is dan ook verbazingwekkend dat onlangs bekend geworden is dat het ministerie van Onderwijs de subsidie voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis op korte termijn wil stopzetten. Juist hier wordt de parlementaire geschiedenis op systematische wijze bestudeerd en onderhouden. Juist dit Centrum publiceert voor een breed publiek toegankelijke boeken over die geschiedenis. Juist dit Centrum wordt door de media om commentaar gevraagd bij actuele politieke kwesties, zodat deze in een breder historisch perspectief geplaatst kunnen worden. En juist dit Centrum biedt studenten onderwijs dat hun inzicht in de actuele politiek door verbinding met het verleden verdiept.

De constatering van het kabinet dat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis geen unieke en onmisbare instelling is, is dan ook onterecht. Wanneer dit instituut verdwijnt, gaat kennis verloren die in vele jaren zorgvuldig is opgebouwd. Kennis over de gang van zaken in de Tweede Kamer, over verkiezingen en kabinetsformaties, politieke besluitvorming, politieke crises, belangrijke hoofdrolspelers, eigenlijk over alles wat zich sinds 1945 in en rond het Binnenhof heeft afgespeeld en over hoe het geduid moet worden, dat alles gaat verloren. Die kennis en die inzichten zullen, als het werk van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis wordt beëindigd, niet meer kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties.

Het is te hopen dat studenten die zich over dertig jaar afvragen hoe de politiek er anno 2013 uitzag daarover onze boeken nog kunnen lezen. Het is te hopen dat zij met opluchting kunnen vaststellen dat de Tweede Kamer het kabinet, de wijze woorden van de eigen minister indachtig, op andere gedachten heeft kunnen brengen en de bezuinigingsmaatregel voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis heeft kunnen tegenhouden.

Hilde Reiding is onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent