De dubbele klus van minderheidspartijen

Tekst Paul Jungbluth
Gepubliceerd op 09-05-2017
Paul Jungbluth - Wil emancipatie en integratie hier lukken, dan vergt dat een zorgvuldig beleidsplan.

Er zijn overtuigende bestaansgronden voor minderheidspartijen in Nederland. Vechten voor de emancipatie. Die valt niet zomaar in je schoot. Maar er is meer: migratie is onder moderne condities halfslachtig, je blijft met één been in je herkomstland. Gindse media rijken ver, mobieltjes en vakanties houden het lijntje warm. Politieke leiders ginds weten je te vinden en houden je spaartegoed ginds vast als ze je niet mogen. Dat kan minderheidspartijen hier niet koud laten.

Nederlandse Turken stonden meer nog achter Erdogan dan Duitse Turken, laat staan Turkse Turken. Er heersen hier grote onderlinge spanningen. Ginds lijkt het op Duitsland eind jaren dertig. Steun je dat van hieruit? Of organiseer je van hieruit verzet?

Kuzu van DENK vindt het nu zaak om meer aan burgerschap te doen in ons onderwijs (Didactief, mei 2017). Goed idee, maar een garantie tegen autoritaire opvattingen is dat niet. En het duurt even voor nieuwe generaties uit school rollen, met andere voorkeuren. Je zult intussen ginds vastzitten.

Nee, meneer Kuzu. Deze strategie gaat niet werken om de dilemma’s op te lossen waar uw volwassen achterban nu voor staat. U zult uw eigen etnische zuil de weg moeten helpen vinden, anders dan via Nederlandse scholen en leerkrachten. En dat komt bovenop wat u voor de Nederlandse politiek in petto hebt.

Wil emancipatie en integratie hier lukken, dan vergt ook dat een zorgvuldig beleidsplan. Het hele Canadese portfolio voor migratiebeleid moet vertaald naar Nederland. Hoe staat het hier met de ‘verticale mozaïek’ van etnisch-sociale ongelijkheid? Wordt het salad plate of mixed salad in de integratie? Hoe is de macht, het kapitaal, de arbeid en het uurloon hier verdeeld tussen indigeneous, founding nations, former colonies en immigrant workers? Heeft u al hervormingsplannen?

Sterkte daarmee vanuit het zuidelijke heuvelland, waar our indigeneous population de PVV groot maakt. Op school kregen ze maatschappijleer.

Paul Jungbluth is onderwijssocioloog en gepensioneerd maar nog verbonden aan de Universiteit Maastricht, Educatieve Agenda Limburg.

Verder lezen

1 Leren samenleven vraagt om brede scholen...
2 … maar categoraal is geen synoniem voor elitair

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent