Jubilerend Cito gastheer internationaal congres

Tekst Cor Sluijter
Gepubliceerd op 03-12-2018
‘Building bridges to future assessment’ -  Van 8 tot en met 10 november 2018 was Cito gastheer van de 19e conferentie van de Association for Educational Assessment (AEA) Europe. AEA Europe is hét netwerk voor instellingen en individuele onderzoekers die binnen dit werelddeel werkzaam zijn op het vlak van het onderwijskundig meten.

Cito is een van de oprichters van deze organisatie. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan had Cito de lokale organisatie van deze conferentie op zich genomen. Het evenement werd bijgewoond door een kleine 300 deelnemers, afkomstig uit meer dan 30 landen binnen Europa.

Het thema van de conferentie was ‘building bridges to future assessment’. De conferentie richtte zich op de vraag hoe onderzoekers en instellingen zich aan kunnen passen aan de veranderende rol van onderwijskundig meten in de maatschappij. Rond dit thema vonden in een periode van drie dagen meer dan 90 presentaties, poster-, discussie-, ignite-sessies en symposia plaats.

De inhoudelijke variëteit was groot en er was in de uiteenlopende sessies onder meer aandacht voor het ontwerp van leersystemen, formatieve evaluatie en de functie van toetsen bij differentiatie. Ook kwamen onderwerpen als evaluatie van sociale vaardigheden, toetsing binnen de beroepscontext en validiteit van toetsing aan bod. Het programma werd geopend en afgesloten met verschillende plenaire lezingen waarvan we hieronder kort verslag doen.

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), trapte op donderdag de conferentie af met een presentatie waarin hij een beschrijving gaf van het Nederlandse examenstelsel en de rol van het CvTE en andere stakeholders daarbinnen. Voor geïnteresseerden is de presentatie integraal op YouTube te vinden. Hierna was het de beurt aan oud hoogleraar Psychometrische Aspecten van Examinering en oud Citomedewerker,  Prof. Dr. Norman Verhelst. Hij ging in zijn keynote in op de kwetsbaarheid van rangordes van landen bij internationaal vergelijkend onderzoek, zoals PISA. Hij liet in zijn bijdrage zien dat de – vaak niet expliciet onderbouwde - inhoudelijke keuze van het opgavenmateriaal een groot effect kan hebben op de uitkomsten van dergelijk onderzoek. Sommige landen verschillen relatief sterk in hun scores op deeldomeinen. De mate waarin zo’n deeldomein in de toets voorkomt zal dus effect hebben op de positie van een land in de rangorde. Verhelst liet zien hoe een analyse van de scores op deeldomeinen verschillen tussen landen beter inzichtelijk kan maken. De derde en laatste inleiding werd gegeven door de winnaar van de 2019 Kathleen Tattersal New Researcher Award, Dr. Maria Bolsinova.  Na Cito en de Universiteit van Amsterdam, is zij tegenwoordig werkzaam bij ACTNext. Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij psychometrische modellen ontwikkeld voor het analyseren van responstijden van leerlingen bij het beantwoorden van opgaven. In haar presentatie gaf zij een overzicht van dit baanbrekende werk.

De twee afsluitende keynotes op zaterdag werden respectievelijk verzorgd door Prof. Dr. Eliane Seegers van het Behavioral Science Institute en de Radboud Universiteit en Prof. Dr. Samuel Greiff van de Universiteit van Luxemburg. Eliane Seegers nam in haar presentatie het publiek  mee op een fascinerende reis rond de ontwikkeling van (digitale) leesvaardigheid vanaf de kleuterschool tot het hoger onderwijs en de rol die onderwijskundig meten speelt bij het in kaart brengen en faciliteren van die ontwikkeling. Ook maakte zij duidelijk dat de digitalisering van de maatschappij vraagt om het aanpassen van het toetsen van die (digitale) leesvaardigheid. Samuel Greiff ging tot slot in op ontwikkelingen op het vlak van onderwijskundig meten die gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst. Hij deed dit aan de hand van drie verschillende onderwerpen: internationaal vergelijkend onderzoek, technologische ontwikkelingen en formatief versus summatief toetsen. Hierbij stond hij stil bij de wetenschappelijke, politieke en praktische aspecten.

Deelnemers aan de conferentie lieten zich zeer positief uit over de inhoudelijke kwaliteit van het evenement, alsook ook over de locatie en organisatie. Professor Jannette Elwood van Belfast University, President van AEA-Europe, merkte bij de afsluiting van de conferentie op met trots terug te kijken op een zowel organisatorisch als wetenschappelijk gezien uitermate geslaagd congres. En vanuit Cito sluiten we ons daar met plezier bij aan. Voor meer informatie en een sfeerimpressie, verwijzen we graag naar www.cito.com/our-news.

De 20ste conferentie zal volgend jaar november plaatsvinden in Lissabon. Gastheer is dan IAVE, Instituto de Avaliação Educativa, een aan de Portugese overheid gelieerde instelling voor toetsontwikkeling.

Cor Sluijter ​is afdelingshoofd psychometrie en onderzoek bij Cito. 

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent