Kijk dat was LOOK

Tekst Rob Martens
Gepubliceerd op 24-06-2013
Rob Martens - U bent leraar en u kent LOOK niet. Dat geeft niet want naamsbekendheid van LOOK, het Wetenschappelijk centrum lerarenonderzoek, hebben we nooit nagestreefd. U kent namelijk wel onze producten, zoals Wikiwijs en Leraar24.

Die worden door heel veel leraren gebruikt en gewaardeerd. Ze bevorderen en ondersteunen het leren op de werkplek zelf. Dat werkt aantoonbaar. Veel beter dan een losse cursus of extra diploma. Van de leraren die LOOK wel kennen, vindt 90% dat onze activiteiten belangrijk zijn voor het Nederlandse onderwijs.

Waarom dan deze column?

Omdat LOOK, nog geen twee jaar nadat het is opgericht op verzoek van OCW, alweer dreigt te worden opgeheven door datzelfde OCW. Er wordt door sommige politici beweerd dat dat goed nieuws zou zijn, want het primaire onderwijsproces en leraren worden in deze bezuinigingsronde ontzien, zo luidt het dan. Op de achterkant van een bierviltje kun je uitrekenen hoeveel geld naar lerarensalarissen gaat en hoeveel procent naar onderzoek om met dat vele geld leraren zo goed mogelijk in hun kracht te zetten. We hebben het gedaan en kwamen uit op een huiveringwekkend lage 0,016%. Dan hebben we het over 'kenniseconomie', en 'kwaliteit van de leraar centraal.'

Wat doet LOOK? Het richt zich op het versterken van de professionele kwaliteit van de leraar. In tal van projecten op scholen en op vraag van leraren wordt expertise ontwikkeld die vervolgens vrijelijk beschikbaar wordt gesteld aan iedereen die er verder mee wil. Van het wetenschappelijk onderzoeksforum, adviesbureaus, tot vooral leraren en schoolbesturen zelf. Vragen die worden aangepakt hebben bijvoorbeeld te maken met de inzet van ipad's in het onderwijs, of het vergroten van de autonomie van leraren om zo hun motivatie te verhogen. Werkt dat? Leidt het tot beter onderwijs? Enthousiastere leraren? Waarom komt het lerarenregister zo moeizaam van de grond?

Tal van dit soort vragen worden objectief en eerlijk onderzocht. Resultaten verdwijnen niet in onleesbare tijdschriften, maar worden zoveel mogelijk gedeeld met het veld, bijvoorbeeld via onze gratis jaarboeken.

LOOK probeert zo de grote kloof tussen onderwijswetenschap en praktijk te dichten, door informatie te delen. Maar LOOK richt zich daarbij vooral op kennisontwikkeling door samen met leraren onderzoek te doen en dat te verbinden aan de wetenschap. Net zoals in een academisch ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en tegelijkertijd patiënten beter worden gemaakt.

Preek ik nu voor eigen parochie en het belang van 40 mensen die op straat worden gezet? Natuurlijk speelt dat mee. Maar het gaat me toch vooral om datgene waarin ik geloof: het Nederlandse onderwijs staat aan de vooravond van een revolutie waarin ict massaal zal worden ingezet. Dat is onvermijdelijk. Dat zal voor leraren ontelbaar veel professionaliseringsvraagstukken opleveren. Daarbij moet je uitgaan van wat de leraar zelf wil en belangrijk vindt. Vraaggestuurd onderzoek noemen we dat. Alleen zo wordt onderwijsonderzoek relevant en heb je een kans dat het impact heeft. Door LOOK weg te bezuinigen en de taken (maar niet de middelen) over te dragen naar een nieuw regieorgaan dat zelf geen onderzoek kan doen, werk je niet alleen versnippering in de hand, maar bedrijf je afbraakpolitiek met fact free politics.

Maar ik geef toe: ik heb andere belangen, dus het is beter om te kijken wat vele anderen vinden. Op onze site vindt u een greep uit deze reacties, brieven aan Kamerleden en steunbetuigingen. Sommige politici beweerden dat deze bezuiniging, die ook bijvoorbeeld Kennisnet vol treft, in belang zou zijn van de leraar en het onderwijs. Maar steeds minder mensen met een hart voor onderwijs geloven dat: www.look.ou.nl.

Rob Martens is wetenschappelijk directeur van LOOK.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent