Lesson Study po: We zijn begonnen!

Tekst Willemijn Schot
Gepubliceerd op 07-12-2018
Beeld Human Touch Photography
Na maanden voorbereiding was het begin november eindelijk zo ver. Schoolleiders, schoolopleiders en bouwcoördinatoren van acht basisscholen uit Utrecht hadden hun weg naar de Uithof gevonden voor de eerste bijeenkomst van het project ‘Lesson Study als stap in de lerende organisatie’.

Het idee voor dit project ontstond al begin 2017. Een jaar eerder schreef ik een boekje over Lesson Study bij W&T dat veel mensen aansprak. Maar één prangende vraag bleef: Hoe organiseer je dit in de school zodat het geen one-hit wonder is, maar opgenomen kan worden in de routines van een school? Samen met Arien Hartog van SPO Utrecht en twee schoolleiders kregen we een NRO kortlopend subsidie om een pilot te doen waarin we op twee scholen een Lesson Study cyclus begeleidden. In zo’n cyclus stellen leerkrachten een gezamenlijk doel, ontwerpen ze samen een les, voert iemand de les uit terwijl de rest observeert, wordt er op de les gereflecteerd en wordt deze aangepast waarna hij nog eens wordt gegeven. De opbrengsten van de cyclus worden tot slot gedeeld in de school (zie figuur 1).

Hoewel er best wat geschreven is over Lesson Study (zie de Vries, Roorda en van Veen, 2017 voor een recente review) is deze literatuur vaak afkomstig uit het buitenland of richt het zich op de Nederlandse context in het voortgezet onderwijs. Over de succesfactoren voor Lesson Study in Nederlandse basisscholen is er nog veel minder bekend. Samen met acht scholen van drie Utrechtse schoolbesturen gaan we hier het komende schooljaar naar kijken met steun van het NRO. Welke randvoorwaarden dragen bij aan het succes van Lesson Study? Hoe kan de schoolleiding Lesson Study ondersteunen? Wat levert Lesson Study binnen de school op aan kennis over het leren van leerlingen?

De mensen die de cycli binnen hun school zullen gaan begeleiden zullen verschillende keren samenkomen om zich voor te bereiden op hun rol als Lesson Study begeleider. Ook de schoolleiders sluiten een aantal keer aan om samen uit te wisselen over de manier waarop Lesson Study ondersteund kan worden op school. Door het analyseren van interviews die wij zullen afnemen, hopen we de succesfactoren en de belemmerende factoren voor Lesson Study op Nederlandse basisscholen in kaart te brengen en inspirerende voorbeelden te kunnen beschrijven waar andere basisscholen ook mee vooruit kunnen.

Ik ben heel erg benieuwd naar de manieren waarop de verschillende scholen Lesson Study gaan vormgeven in hun school, hoe de schoolopleiders hun rol als Lesson Study procesbegeleider gaan invullen en wat de teams gaan ontdekken over het leren van hun leerlingen. Het komende jaar zullen we u daar via dit blog van op de hoogte houden. U zult vast nog eens van mij horen maar natuurlijk ook van de schoolleiders, de Lesson Study procesbegeleiders en de leerkrachten.

Willemijn Schot is onderzoeker en onderwijskundig adviseur bij Onderwijsadvies & Training van de Universiteit Utrecht.

 

Lees ook de special Lesson Study in het januarinummer van Didactief en het artikel over Lesson Study uit Didactief, december 2018. 

Verder lezen

1 Teamleren met Lesson Study
2 Lesson Study: hip én veelbelovend

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent