Onderzoek

Onderzoek met impact

Tekst Suzanne Groothuijsen
Gepubliceerd op 09-12-2021 Gewijzigd op 30-03-2022
Steeds meer leraren doen onderzoek op de eigen school. Je kunt de impact ervan vergroten door van meet af aan je collega’s mee te nemen in het proces.

Als je op je school onderzoek doet, wil je natuurlijk niet dat het in een la belandt, maar dat het echt iets teweegbrengt in de onderwijspraktijk. Hoe kun je dat beïnvloeden? Uit een vergelijking tussen kenmerken en impact van verschillende praktijkonderzoeken van drie leraren in het voortgezet onderwijs komen enkele vuistregels naar voren.
Het begint al bij het formuleren van de onderzoeksvraag. Hoe groter de reikwijdte, hoe groter de impact kan zijn. Met een onderzoek naar het aanleren van differentiaalvergelijkingen bij wiskunde D in 6 vwo bereik je bijvoorbeeld minder collega’s dan met een onderzoek naar goede video’s voor Flipping the Classroom. Uiteraard geeft uiteindelijk relevantie voor je praktijk, en niet reikwijdte, de doorslag bij het formuleren van je onderzoeksvraag. Wel is het belangrijk om collega’s en schoolleiding te betrekken bij het kiezen van een onderwerp: zitten zij daadwerkelijk op dit onderzoek te wachten?
Geef hun daarbij een zo actief mogelijke rol. Als zij enkel jouw presentatie volgen, nemen ze dit vaak ter kennisgeving aan. Maak hen medestander door bijvoorbeeld samen na te denken over de opzet van het onderzoek, over ontwerpen of uitvoeren van een interventie of interpreteren van de onderzoeksresultaten.
Maak verder (delen van) het onderzoek tastbaar voor collega’s en schoolleiding. Dit kunnen concrete producten zijn, zoals kant-en-klaar lesmateriaal, maar ook richtlijnen die leraren kunnen gebruiken voor eigen ontwerpen, zoals hoe je die goede video’s kunt maken voor Flipping the Classroom of hoe je differentiatie naar interesse van leerlingen kunt toepassen in de klassenpraktijk.
Samengevat: betrek je collega’s van meet af aan bij je onderzoek en deel concrete producten binnen de school. Kleine kans dat je onderzoek dan in een la belandt.

 

Suzanne Groothuijsen, Quality and Impact of Practice-Oriented Educational Research. Proefschrift Universiteit Utrecht, 2021.

Dit artikel verscheen in Didactief, december 2021.

Click here to revoke the Cookie consent